Apartamenty

Znajdź i wybierz swój apartament.

1 Wybierz budynek
2
Wybierz najpierw budynek
3
Wybierz najpierw kondygnację
Budynek ABudynek BBudynek CBudynek D
Budynek A
012
Budynek B
012
Budynek C
012
Budynek D
012
Budynek A - Piętro 0
A_P0_01_M2A_P0_02_M3A_P0_03_M2A_P0_04_M3A_P0_05_M3A_P0_06_M3A_P0_07_M4A_P0_08_M4A_P0_09_M3
Budynek A - Piętro 1
A_P1_10_M2A_P1_11_M3A_P1_12_M2A_P1_13_M3A_P1_14_M3A_P1_15_M3A_P1_16_M4A_P1_17_M4A_P1_18_M3
Budynek A - Piętro 2
A_P2_19_M2A_P2_20_M3A_P2_21_M2A_P2_22_M3A_P2_23_M3A_P2_24_M3A_P2_25_M4A_P2_26_MAA_P2_27_M3
Budynek B - Piętro 0
B_P0_01_M2B_P0_02_M3B_P0_03_M2B_P0_04_M3B_P0_05_M3B_P0_06_M3B_P0_07_M4B_P0_08_M4B_P0_09_M1B_P0_10_M1
Budynek B - Piętro 1
B_P1_11_M2B_P1_12_M3B_P1_13_M2B_P1_14_M3B_P1_15_M3B_P1_16_M3B_P1_17_M4B_P1_18_M4B_P1_19_M3
Budynek B - Piętro 2
B_P2_20_M2B_P2_21_M3B_P2_22_M2B_P2_23_M3B_P2_24_M4B_P2_25_M3B_P2_26_M4B_P2_27_MAB_P2_28_M3
Budynek C - Piętro 0
C_P0_01_M2C_P0_02_M3C_P0_03_M2C_P0_04_M3C_P0_05_M3C_P0_06_M3C_P0_07_M4C_P0_08_M4C_P0_09_M1C_P0_10_M1
Budynek C - Piętro 1
C_P1_11_M2C_P1_12_M3C_P1_13_M2C_P1_14_M3C_P1_15_M3C_P1_16_M3C_P1_17_M4C_P1_18_M4C_P1_19_M3
Budynek C - Piętro 2
C_P2_20_M2C_P2_21_M3C_P2_22_M2C_P2_23_M3C_P2_24_M3C_P2_25_M3C_P2_26_MAC_P2_27_M4C_P2_28_M3
Budynek D - Piętro 0
D_P0_01_M2D_P0_02_M3D_P0_03_M2D_P0_04_M3D_P0_05_M3D_P0_06_M3D_P0_07_M4D_P0_08_M4D_P0_09_M3
Budynek D - Piętro 1
D_P1_10_M2D_P1_11_M3D_P1_12_M2D_P1_13_M3D_P1_14_M3D_P1_15_M3D_P1_16_M4D_P1_17_M4D_P1_18_M3
Budynek D - Piętro 2
D_P2_19_M2D_P2_20_M3D_P2_21_M2D_P2_22_M3D_P2_23_M3D_P2_24_M3D_P2_25_MAD_P2_26_M4D_P2_27_M3
BudynekMieszkaniem2PokojePiętro Taras
m2
Ogródek
m2
Rzut
mieszkania
Zapytaj o cenęStatus
AA_P0_01_M239,49 208,0816,10 Rezerwacja
AA_P0_02_M360,06 3010,3339,85 Wolne
AA_P0_03_M237,5 206,00- Wolne
AA_P0_04_M359,9 308,2539,85 Wolne
AA_P0_05_M354,45 3012,5725,08 Rezerwacja
AA_P0_06_M358,65 308,2525,08 Wolne
AA_P0_07_M471,14 4016,2242,89 Wolne
AA_P0_08_M465,89 4021,4242,89 Wolne
AA_P0_09_M359,41 307,0224,65 Wolne
AA_P1_10_M239,49 217,50- Sprzedane
AA_P1_11_M362,31 317,50- Wolne
AA_P1_12_M237,5 2111,42- Rezerwacja
AA_P1_13_M353,45 3113,30- Wolne
AA_P1_14_M359,7 316,55- Rezerwacja
AA_P1_15_M359,7 316,55- Wolne
AA_P1_16_M465,89 4119,33- Wolne
AA_P1_17_M471,14 4114,60- Wolne
AA_P1_18_M354,13 3111,45- Sprzedane
AA_P2_19_M239,49 227,32- Sprzedane
AA_P2_20_M360,06 329,35- Wolne
AA_P2_21_M237,5 2211,47- Wolne
AA_P2_22_M359,9 327,50- Wolne
AA_P2_23_M354,45 3211,45- Rezerwacja
AA_P2_24_M358,65 327,50- Rezerwacja
AA_P2_25_M471,14 4214,60- Rezerwacja
AA_P2_26_MA113,55 5272,19- Sprzedane
AA_P2_27_M359,38 326,38- Rezerwacja
BB_P0_01_M239,49 208,0816,10 Wolne
BB_P0_02_M360,06 3010,3349,83 Rezerwacja
BB_P0_03_M237,5 2012,30- Wolne
BB_P0_04_M359,9 308,2570,15 Wolne
BB_P0_05_M354,45 3012,5739,16 Wolne
BB_P0_06_M358,65 308,2839,16 Rezerwacja
BB_P0_07_M471,15 4015,7859,83 Wolne
BB_P0_08_M465,9 4021,1542,07 Wolne
BB_P0_09_M127,16 106,4012,25 Rezerwacja
BB_P0_10_M126,84 106,2311,83 Sprzedane
BB_P1_11_M239,49 217,50- Sprzedane
BB_P1_12_M362,31 317,50- Wolne
BB_P1_13_M237,5 2111,47- Sprzedane
BB_P1_14_M353,45 3113,30- Rezerwacja
BB_P1_15_M359,7 316,55- Sprzedane
BB_P1_16_M359,7 316,55- Sprzedane
BB_P1_17_M465,9 4119,32- Sprzedane
BB_P1_18_M471,15 4114,60- Wolne
BB_P1_19_M354,14 3111,45- Wolne
BB_P2_20_M239,49 227,32- Sprzedane
BB_P2_21_M360,06 329,35- Rezerwacja
BB_P2_22_M237,5 2211,47- Sprzedane
BB_P2_23_M359,9 327,50- Sprzedane
BB_P2_24_M454,44 3211,45- Wolne
BB_P2_25_M358,64 327,50- Wolne
BB_P2_26_M471,15 4214,60- Sprzedane
BB_P2_27_MA113,55 5272,47- Sprzedane
BB_P2_28_M359,38 326,38- Wolne
CC_P0_01_M239,49 208,0815,96 Wolne
CC_P0_02_M360,06 3010,3349,93 Wolne
CC_P0_03_M237,5 2012,30- Sprzedane
CC_P0_04_M359,9 308,2352,37 Wolne
CC_P0_05_M354,45 3012,5726,84 Sprzedane
CC_P0_06_M358,65 308,2526,84 Wolne
CC_P0_07_M471,15 4015,7844,29 Wolne
CC_P0_08_M465,9 4021,1842,14 Wolne
CC_P0_09_M127,16 106,4012,25 Sprzedane
CC_P0_10_M126,84 106,2211,83 Sprzedane
CC_P1_11_M239,49 217,50- Sprzedane
CC_P1_12_M362,31 317,50- Sprzedane
CC_P1_13_M237,5 2111,47- Sprzedane
CC_P1_14_M353,45 3113,30- Sprzedane
CC_P1_15_M359,7 316,55- Sprzedane
CC_P1_16_M359,7 316,55- Sprzedane
CC_P1_17_M465,9 4119,32- Rezerwacja
CC_P1_18_M471,15 4114,60- Rezerwacja
CC_P1_19_M354,16 3111,45- Wolne
CC_P2_20_M239,49 227,33- Sprzedane
CC_P2_21_M360,06 329,35- Sprzedane
CC_P2_22_M237,5 2211,47- Sprzedane
CC_P2_23_M359,9 327,50- Rezerwacja
CC_P2_24_M354,44 3211,42- Sprzedane
CC_P2_25_M358,65 327,50- Sprzedane
CC_P2_26_MA118,8 5268,00- Sprzedane
CC_P2_27_M465,9 4219,33- Sprzedane
CC_P2_28_M359,38 326,38- Sprzedane
DD_P0_01_M239,49 208,0816,2 Rezerwacja
DD_P0_02_M360,06 3010,3339,85 Wolne
DD_P0_03_M237,5 206,00- Wolne
DD_P0_04_M359,9 308,25107,42 Wolne
DD_P0_05_M354,45 3012,5776,12 Wolne
DD_P0_06_M358,65 308,2576,12 Sprzedane
DD_P0_07_M471,14 4015,78106,45 Rezerwacja
DD_P0_08_M465,89 4020,9842,07 Rezerwacja
DD_P0_09_M359,41 307,0324,65 Wolne
DD_P1_10_M239,49 217,50- Rezerwacja
DD_P1_11_M362,31 317,50- Wolne
DD_P1_12_M237,5 2111,47- Sprzedane
DD_P1_13_M353,45 3113,30- Sprzedane
DD_P1_14_M359,7 316,55- Sprzedane
DD_P1_15_M359,7 316,55- Sprzedane
DD_P1_16_M465,89 4119,33- Sprzedane
DD_P1_17_M471,14 4114,58- Sprzedane
DD_P1_18_M354,13 3111,45- Wolne
DD_P2_19_M239,49 227,33- Wolne
DD_P2_20_M360,06 329,35- Wolne
DD_P2_21_M237,5 2211,47- Sprzedane
DD_P2_22_M359,9 327,50- Sprzedane
DD_P2_23_M354,45 3211,45- Sprzedane
DD_P2_24_M358,66 327,50- Sprzedane
DD_P2_25_MA118,8 5267,84- Sprzedane
DD_P2_26_M465,89 4219,31- Wolne
DD_P2_27_M359,38 326,38- Wolne

W celu dokonania wstępnej rezerwacji , wypełnij formularz i podaj nr mieszkania (np. MB01/2P).

Trwa wczytywanie